موسسه حقوقی آوات مجموعه ایست مدرن و معتبر که پاسخ گوی تمامی سوالات و ابهامات شما در تمامی زمینه های حقوقی خواهد بود

نشست مشترك رايزنان علمي ايران در خارج از كشور با معاونا ن وزير علوم برگزار شد